به‌نظر می‌رسد که آی‌مک پرو برای امنیت مضاعف، مجهز به چیپ T2 خواهد بود