انتظار می‌رود که سیکل واقعی فوق‌العاده شرکت اپل در سال 2018 آغاز شود