یک کمپانی ژاپنی حقوق کارمندان خود را به بیت‌کوین پرداخت خواهد کرد