اپل نرم‌افزارهای آی‌اواس و مک را در سال 2018 با یکدیگر ادغام خواهد کرد