پرداخت روزانه 25 هزار دلار غرامت توسط اپل برای برگزاری دادگاه بر علیه کوالکام!