کاهش قیمت آی‌فون X در سال آینده؛ شایعه یا واقعیت؟!