توضیحات تکمیلی اپل پیرامون اتفاقات ناشی از کاهش سرعت آی‌فون‌های قدیمی