چه زمانی و چگونه می‌توانیم باتری‌هایی با عمر 3 تا 4 روز داشته باشیم؟!