نینتندو سوییچ فروش کلی وی‌یو در ژاپن را پشت سر گذاشت