این وسیله جذاب مسواک زدن را به یک بازی واقعیت افزوده تبدیل می‌کند!