پس از انتشار دود از باتری یک گوشی آی‌فون، فروشگاه اپل استور سوئیس تخلیه شد