سرانجام کاشی‌های سقفی خورشیدی شرکت تسلا به مرحله تولید رسید‌ند