نارضایتی برخی از کاربران آی‌فون X از کشیدن موی خود توسط دستگاه!