کیف ضد سرقت CabinR مجهز به اعلان هشدار سرقت رونمایی شد