اچ‌تی‌سی 10 به‌روزرسانی اندروید اوریو را دریافت کرد