پس از معرفی سرویس ICO کمپانی کداک قیمت سهام این شرکت تا 89 درصد افزایش یافت