گیم رکوردر پلاس (+Game Recorder) چند ماه دیگر غیرقابل استفاده خواهد شد