در برخی از گوشی‌های امسال سونی از صفحه نمایش اولد استفاده خواهد شد