ویژگی فیس‌آنلاک در هندست‌های 3 و 3T وان پلاس عرضه می‌شود