فناوری جدید شارژ سریع هواوی تنها در عرض 5 دقیقه قادر به شارژ کردن 48درصد باتری است!