هواوی میت 10 پرو در زیر یک دریاچه یخ زده نیز کار می‌کند!