نینتندو اعلام نمود که از سوئیچ برای بیشتر از 5 تا 6 سال پشتیبانی خواهد کرد