اچ‌تی‌سی یک گوشی ناشناس را در تایوان به نمایش گذاشت: شاید اچ‌تی‌سی U12