اسمارت فونی مجهز به 4 دوربین از برند آنر در TENNA رویت شد