سامسونگ برای قرارداد جدید نمایشگرهای خود به سراغ یک شرکت چینی می‌رود!