اگر موبایل‌تان در طرح رجیستری غیرفعال شده این خبر را بخوانید