به دنبال کاهش تولید آی‌فون X سامسونگ با زیادی پنل‌های اولد روبرو شده است