اگر گوشی خود را شب تا صبح به شارژ بزنید، چه اتفاقی برای آن می‌افتد؟!