به زودی با قاب گوشی می‌توانید میزان فشار خون را با دقت بالا اندازه‌گیری نمایید