تعداد زیادی از صاحبان گوشی‌های آی‌فون تمایل به ارتقا دستگاه خود دارند