گوگل، مایکروسافت و اپل در الکامپ 1397 حضور نخواهند داشت!