قیمت و شرایط جدید فروش محصولات ایران‌خودرو در تیر ماه اعلام شد

گروه خودروسازی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای قیمت قطعی و شرایط جدید فروش محصولات خود را اعلام کرد. این گروه خودروسازی با توجه به اینکه حدود دو ماهی بود از ارایه طرح‌های فروش نقدی و قطعی خودداری می‌کرد، در حال حاضر بسیاری از محصولات پرطرفدار خود را با قیمت قطعی به فروش می‌رساند.

به گزارش آی‌تی‌رسان، طبق اطلاعیه این شرکت، بخشنامه‌های فروش به چهارگروه اصلی تقسیم شده‌اند تا فرایند فروش آسان‌تر شود. قیمت محصولات و گروه بندی‌ها طبق موارد زیر خواهد بود:

206 قیمت و شرایط جدید فروش محصولات ایران‌خودرو در تیر ماه اعلام شد

قیمت قبلی پژو ۲۰۶ تیپ ۲: ۳۳ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان /قیمت جدید این خودرو: ۳۶ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان که افزایش قیمت حدود ۳ میلیون تومانی داشته است.

قیمت قبلی پژو ۲۰۶ تیپ ۵: ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار تومان/قیمت جدید این خودرو: ۴۱ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان که افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی داشته است.

قیمت قبلی پژو ۲۰۶ صندوق‌دار: ۳۹ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان/قیمت جدید این خودرو: ۴۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان که افزایش قیمت حدود ۳ میلیون تومانی داشته است.

قیمت قبلی رانا ال‌ایکس:  ۳۶ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان/قیمت جدید این خودرو: ۳۹ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان که افزایش قیمت حدود ۳ میلیون داشته است. نکته جالب در مورد این خودرو عدم استقبال مشتریان در نرخ قبلی است که با این وجود، بازهم گرانی شامل آن شده است.

slx قیمت و شرایط جدید فروش محصولات ایران‌خودرو در تیر ماه اعلام شد

قیمت قبلی پژو ۴۰۵GLX در ایران‌خودرو: ۳۰ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان/قیمت جدید این خودرو: ۳۲ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان که افزایش قیمت حدودا ۲ میلیون تومانی داشته است.

قیمت قبلی پژو ۴۰۵GLX دوگانه سوز: ۳۲ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان/قیمت جدید این خودرو: ۳۴ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان که افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی داشته است.

قیمت قبلی پژو ۴۰۵SLX در ایران‌خودرو:  ۳۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان/قیمت جدید این خودرو: ۳۵ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان که افزایش قیمت حدود ۳ میلیون تومانی داشته است.

قیمت قبلی پژو پارس بنزینی:  ۳۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان/قیمت جدید این خودرو: ۴۰ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان که افزایش قیمت حدود ۲ میلیون تومانی داشته است.

قیمت قبلی پژو پارس دوگانه سوز: ۳۹ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان/قیمت جدید این خودرو: ۴۲ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان که افزایش قیمت حدودا ۳ میلیون تومانی داشته است.

samand1200-546x300 قیمت و شرایط جدید فروش محصولات ایران‌خودرو در تیر ماه اعلام شد

قیمت قبلی سمند LX در ایران‌خودرو:  ۳۱ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان/قیمت جدید این خودرو: ۳۳ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان که افزایش قیمت حدودا ۲ میلیون تومانی داشته است.

قیمت قبلی سمند سورن ELX در ایران‌خودرو: ۳۸ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان/قیمت جدید این خودرو: ۴۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان که افزایش قیمت حدودا ۳ میلیون تومانی را ثبت کرده است.

رانا-LX قیمت و شرایط جدید فروش محصولات ایران‌خودرو در تیر ماه اعلام شد

گروه الف محصولات ایران‌خودرو از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲

اولین خودروی عرضه شده در این طرح پژو ۲۰۶ تیپ ۲ است که در رنگ‌های سفید، مشکی، نقره‌ای، خاکستری، آبی کاسپین و گیلاسی و با قیمت ۳۶ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان قابل سفارش است. مبلغ پیش پرداخت لازم ۲۹ میلیون تومان و زمان تحویل نیز مهر تا بهمن سال جاری خواهد بود.

دومین خودروی این طرح پژو ۲۰۶ تیپ ۵ است که در رنگ‌های سفید، مشکی، نقره‌ای، خاکستری، آبی کاسپین و گیلاسی و با پیش پرداخت ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل سفارش است. موعد تحویل این خودرو نیز همانند تیپ ۲ است.

سومین خودروی این طرح پژو ۲۰۶ صندوق‌دار است که در رنگ‌های سفید، مشکی، نقره‌ای، خاکستری، آبی کاسپین و گیلاسی و با پیش پرداخت ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قابل سفارش است. موعد تحویل این خودرو نیز همانند تیپ ۲ است.

آخرین خودروی عرضه شده در این گروه رانا ال‌ایکس است که با قیمت ۳۹ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان و پیش پرداخت ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قابل سفارش است. این خودرو نیز در رنگ‌های سفید، مشکی، نقره‌ای، خاکستری و گیلاسی و با موعد تحویل مهر تا بهمن سال جاری عرضه شده است.

slx قیمت و شرایط جدید فروش محصولات ایران‌خودرو در تیر ماه اعلام شد

گروه ب محصولات ایران‌خودرو از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۳

این گروه به نوعی متعلق به خانواده پژو ۴۰۵ است که در سه مدل مختلف به مشتریان عرضه می‌شود.

اولین خودروی این گروه پژو ۴۰۵ بنزینی است که با پیش پرداخت ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در رنگ‌های مشکی، نقره‌ای و خاکستری متال و موعد تحویل مهر تا بهمن سال جاری قابل سفارش است.

دومین خودرو پژو ۴۰۵ دوگانه سوز است که با پیش پرداخت ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در رنگ‌های مشکی، نقره‌ای و خاکستری متال و موعد تحویل مهر تا بهمن سال جاری قابل سفارش است.

سومین خودرو پژو ۴۰۵ اس‌ال‌ایکس بنزینی است که با پیش پرداخت ۲۸ میلیون تومان و در رنگ‌های سفید، مشکی، نقره‌ای و خاکستری متال و موعد تحویل مهر تا بهمن سال جاری قابل سفارش است.

گروه ج محصولات ایران‌خودرو از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۴

اولین خودروی این گروه پژو پارس سال که با پیش پرداخت ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در رنگ‌های سفید، مشکی، نقره‌ای و خاکستری در موعد تحویل مهر تا بهمن سال جاری قابل سفارش است.

دومین خودرو پژو پارس دوگانه سوز است که با پیش پرداخت ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در رنگ‌های سفید، مشکی، نقره‌ای و خاکستری با موعد تحویل مهر تا بهمن سال جاری به مشتریان عرضه شده است.

سمند قیمت و شرایط جدید فروش محصولات ایران‌خودرو در تیر ماه اعلام شد

گروه د محصولات ایران‌خودرو از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۵

اولین خودرو عرضه شده در این گروه سمند ال‌ایکس بنزینی است که با پیش پرداخت ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در رنگ‌های سفید، مشکی، آبی کبود و خاکستری متال قابل سفارش است. موعد تحویل این خودرو نیز همانند سایر گروه‌هاست.

آخرین خودرو این طرح فروش نیز سمند سورن ای‌ال‌ایکس است که با پیش پرداخت ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به مشتریان عرضه شده است. رنگ‌های قابل عرضه این خودرو نیز سفید، مشکی، آبی کبود و خاکستری متال بوده و موعد تحویل تعیین شده برای آن همانند سایر خودروه‌ها است.

ایران‌خودرو قیمت و شرایط جدید فروش محصولات ایران‌خودرو در تیر ماه اعلام شد

نکات ویژه طرح فروش محصولات ایران‌خودرو

۱- طبق بخشنامه صادرشده امکان صلح و معامله قراردادهای انصرافی وجود ندارد.

۲- مشتری می‌بایست مرحله دوم پرداخت خود را یک‌ماه پس از واریز مرحله اول انجام دهد. در صورتی‌که مرحله دوم پرداخت انجام نشود، قرارداد وی ملغی خواهد شد.

۳- هر کد ملی صرفا قادر به ثبت یک سفارش خودرو خواهد بود.

۴- خرید از خودروهای عرضه شده در این طرح فروش صرفا برای مشتریان حقیقی امکان‌پذیر بوده و نمایندگی‌ها و مشتری دوم نمایندگی امکان خرید نخواهند داشت.

۵- ثبت نام مشتریان در این طرح صرفا به صورت اینترنتی خواهد بود.

۶- سود مشارکتی این طرح ۱۲ درصد بوده و به تمام پرداختی‌های مشتری تعلق خواهد گرفت. با توجه به شرایط بالا، سود انصرافی به پرداختی مشتریان تعلق نمی‌گیرد.

۷- این شرایط فروش از روز شنبه دوم تیر ۹۷ آغاز می‌شود و تا سه شنبه پنجم تیر ۹۷ ادامه خواهد داشت.

1 دیدگاه
  1. اصغر می گوید

    اصلا بدرد نمیخوره این قیمت خیلی بالاست بخدا نکنین اینکار چرا نمیزارید مردم ماشین خوب وباقیمت منصفانه سوار بشن این مافیای دلال بازی رو کنار بزارید میگن نزول و ربا حرام است پس این کار کارخانه ها چه اسمی میشه گذاشت براش ،

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم