سونی کارت حافظه جدید خود را با بهترین کیفیت صدا معرفی کرد!