سونی تصمیم دارد در سال مالی جدید 38 میلیون گوشی هوشمند تولید کند!