آیا می‌دانید که اولین تلفن مجهز به صفحه نمایش سه بعدی سال 2002 آغاز بکار کرد؟