نوکیا: ما هیچ برنامه ای برای ازسرگیری فروش تلفن‌همراه نداریم