مشخصات دو پرچمدار جدید از سری لومیا به بیرون درز یافت