این اتوبوس از مدفوع به عنوان سوخت استفاده می‌کند و سرعت بالایی دارد!