اینستاگرام با ارسال ایمیل قصد دارد تا کاربرانش را برگرداند