نسل جدید کنسول نینتندو می‌تواند اندروید را اجرا کند