ناصر سعادت: تکلیف الکامپ با پناه بردن به قانون مشخص می‌شود!