دانمارک بیش از نیاز داخلی خود، با توربین‌های بادی برق تولید کرد!