نوکیا در پی یافتن شریک تجاری مناسب برای تولید تلفن‌همراه است