تمام اطلاعات نسل سوم Moto G منتشر شد، سورپرایزی در کار نیست!