سونی از پرچمدار بعدی خود در شهریورماه رونمایی خواهد کرد