کمپانی GKSILL رم‌هایی با فرکانس 4133Mhz و 4266Mhz معرفی کرد!