نمایشگاه الکامپ امسال از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ آذر ماه برگزار می‌شود