چاپ سه‌بعدی پاستیل و آب‌نبات میوه‌ای نیز به واقعیت پیوست!