مهم‌ترین تغییراتی که برندهای مطرح باید در گوشی‌های تولیدیشان انجام دهند