با این ترفند، کورتانا را به ایکس باکس خود اضافه کنید!